Self Love & Empowerment

Dysfunction in relationships

By Jodi Dee on Oct 04, 2021

1
Empty Cup

By Jodi Dee on Jul 14, 2020

71
Letting go

By Jodi Dee on Jul 08, 2020

22
When it's done, it's done.

By Jodi Dee on Jul 06, 2020

If today was the last...

By Jodi Dee on May 07, 2020

If love is all that matters...

By Jodi Dee on Apr 16, 2020